Casal Lluís Espinal

Pedagogia de la Interioritat a l'Educació

Inscriu-te


Cal enviar un e-mail a l’atenció de Lluís Ylla a :

lluis.ylla@fje.edu 

trucar al mòbil 650394621.Casal Lluís Espinal Camí de la Cova, s/n   08241 Manresa (Barcelona)    -  casal.espinal@covamanresa.cat